Logopedinių pratybų paslaugos

  • kalbėjimo ir kalbos vertinimas;
  • sutrikimų identifikavimas;
  • artikuliacinės motorikos vertinimas ir lavinimas;
  • skaitymo, rašymo sutrikimų vertinimas, įveikimas;
  • garsų tarimo sutrikimų įveikimas;
  • neišlavėjusios kalbos ugdymas;
  • darbas su autizmo spektrą turinčiais vaikais;
  • sulėtėjusios kalbos lavinimas ir aktyvinimas;
  • prarastų kalbinių gebėjimų atstatymas po galvos smegenų pažeidimų (disfazija, afazija);
  • sklandaus kalbėjimo sutrikimų korekcija.